ปปง. ขายทอดตลาด “ปืน-เครื่องกระสุน” 121 รายการ วันที่ 22 เม.ย.นี้

ข่าวล่าสุด

สำนักงาน ปปง. เตรียมเปิดขายทอดตลาดประเภท “อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และซองบรรจุกระสุน” จำนวน 121 รายการ ในวันที่ 22 เม.ย.นี้

วันนี้ (20 เม.ย.) สำนักงาน ปปง. มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 13/2565 ในวันที่ 22 เม.ย.65 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสำนักงาน ปปง. ซึ่งในการขายทอดตลาดทรัพย์สินในครั้งนี้เป็นทรัพย์สินประเภทอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน และซองบรรจุกระสุน จำนวน 121 รายการ

โดยมีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ อาทิเช่น 1.อาวุธปืนพกอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. ยี่ห้อสไตล์เออร์ หมายเลขปืน 24478 จำนวน 1 กระบอก พร้อมซองใส่กระสุนปืน จำนวน 2 อัน ราคาเริ่มต้น 140,000 บาท 2.อาวุธปืน ยี่ห้อ โคลท์ ขนาด .45 หมายเลขทะเบียน กท 229033 จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 3.อาวุธปืนสั้น ชนิดลูกโม่ ขนาด .357 เลขหมายประจำปืน BFS 4282 เครื่องหมายทะเบียน กท 3401835 พร้อมใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ใบอนุญาตที่ ปค.12429/2554 จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 80,000 บาท 4.อาวุธ เบเรดต้า หมายเลขทะเบียน กท 5033919 หมายเลขปืน เอ็ม 46184Z พร้อมซองกระสุน 1 ซอง จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท

5.อาวุธปืนพกสั้น ยี่ห้อ สมิท แอนด์ เวสสัน ขนาด .38 หมายเลขทะเบียน กท 5204044 จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท 6.อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด .22 ยี่ห้อบาเร็ตต้า เครื่องหมายทะเบียน อด 9/5060 เลขหมายประจำปืน DAA 12604 จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 49,000 บาท 7.อาวุธปืนยาวขนาด .22 ยี่ห้อ รูเกอร์ เลขประจำปืน 25763571 หมายเลขทะเบียน กท 4854759 จำนวน 1 กระบอก ราคาเริ่มต้น 25,000 บาท 8.เครื่องกระสุนปืน ขนาด .45 จำนวน 12 นัด ราคาเริ่มต้น 660 บาท และ 9.เครื่องกระสุนปืน ขนาด 9 มม. จำนวน 12 นัด ราคาเริ่มต้น 480 บาท

ผู้ที่ประสงค์เข้าสู้ราคาการขายทอดตลาดทรัพย์สินครั้งนี้ สามารถติดต่อขอดูสภาพทรัพย์สินได้
ในวันที่ 21 เม.ย. เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร หรือทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. ( www.amlo.go.th) ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ปปง. หรือโทรสายด่วน ปปง. 1710

หมายเหตุ สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอความร่วมมือผู้ที่ประสงค์จะดูสภาพทรัพย์สินและเข้าร่วมการขายทอดตลาดฯ โปรดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ของสำนักงาน ปปง. อย่างเคร่งครัด

อ้างอิง
https://m.mgronline.com/crime/