July 31, 2020

ZAF

องค์กรประสานตรวจสอบข่าวสาร

ผู้ว่าฯ จังหวัดลำปาง มีคำบัญชาปิดอีกอื้อ สถานที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการกระจายเชื้อโควิด ฝืนโทษสถานหนัก

วันที่ 2 เดือนพฤษภาคม นายณรงค์ศักดา ยาธนาแขน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวมาว่า ดังที่จังหวัดลำปางได้มีประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง มาตรการเร่งด่วนสำหรับการคุ้มครองปกป้อง วิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 4 ระบุวันที่ 30 มี.ค.63 สั่งปิดสถานที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง รวมทั้งสิ้น 32 รายการ เมื่อวันที่ 1-30 เม.ย.63 หรือจนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน และก็คำบัญชาจังหวัดลำปางที่ 1818/2563 ระบุวันที่ 14 เม.ย.63 เรื่อง สั่งปิดร้านขายของ สถานประกอบการ พื้นที่รอบๆขาย หรือแสดงผลิตภัณฑ์จำพวกเหล้า หรือ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด โดยให้ปิดร้านรวง หรือสถานประกอบการขายเหล้า จำพวกที่ 1 รวมทั้ง จำพวกที่ 2 หรือปิดพื้นที่ หรือรอบๆแสดงผลิตภัณฑ์ชนิดเหล้า หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกจำพวก ทั้งยังค้า ปลีก รวมทั้งธุรกิจค้าส่ง เมื่อวันที่ 16-30 เม.ย.63

จังหวัดลำปาง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง ในคราวสัมมนาคณะกรรมการโรคติดต่อ จังหวัดลำปาง ช่วงวันที่ 28 เม.ย.63 ก็เลยมีคำบัญชาให้ปิดสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค ดังต่อไปนี้ โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานเริงรมย์ สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สวนสนุก สวนสัตว์ สถานที่เล่นสเก็ตหรือโรลเลอร์เบรดหรือการละเล่นอื่นๆในลักษณะเดียวกัน สนุกเกอร์ บิลเลียด สถานที่เล่นโบว์ลิ่งหรือตู้เกมส์ ร้านค้าเกมส์และก็ร้านอินเตอร์เน็ตคาเฟ่ สระว่ายน้ำสาธารณะ สนามตีไก่ ห้าง ห้างสรรพสินค้า

สถานที่ออกกําลังกายฟิตเนส สถานพยาบาลเวชศาสตร์เสริมความงดงาม ศูนย์แสดงผลิตภัณฑ์ ศูนย์สัมมนา สถานที่จัดนิทรรศการ พิพิธภัณฑสถาน ห้องหนังสือสาธารณะ สถานที่รับเลี้ยงเด็ก สถานที่ดูแลคนวัยชรา เวทีมวย สถานศึกษาสอนศิลป์การต่อสู้ สถานที่สักหรือเจาะผิวหนังหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ สนามแข่งม้า สถานที่ประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สถานประกอบการนวดแผนไทย นวดอุ้งเท้า รวมทั้งสถานที่ประกอบกิจการอาบ อบ นวด

ผู้ฝืนไม่ทำตามจะต้องระวางโทษติดตะรางไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งยังจำ ทั้งยังปรับ ตามมายี่ห้อ 52 ที่พ.ร.บ.โรคติดต่อ พุทธศักราช2558 แล้วก็บางครั้งก็อาจจะได้รับโทษตามมายี่ห้อ 18 ที่พระราชกำหนดการจัดการราชการในเหตุการณ์รีบด่วน พุทธศักราช 2548 จำต้องระวางโทษติดคุกไม่เกินสองปี ปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรืออีกทั้งจำอีกทั้งปรับ ดังนี้ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม2563 เป็นต้นไป จนกระทั่งจะมีคำบัญชาเปลี่ยน