July 10, 2020

ZAF

องค์กรประสานตรวจสอบข่าวสาร

ราชบุรี พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีก 2 ราย รวม 7 รอผลยืนยันอีก 14

เมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 ที่ห้องประชุมบางสองร้อย ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผวจ.ราชบุรี พร้อม นพ.สินชัย ตันติรัตนานนท์ นายแพทย์สาธารณสุข จ.ราชบุรี ได้ตั้งโต๊ะแถลงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี โดยได้ชี้แจงถึงสถานการณ์ล่าสุดในขณะนี้ว่า คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ได้ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 วันที่ 26 มี.ค.63 เพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อก่อนหน้านี้ 5 ราย

สรุปมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด–19 ในจังหวัดราชบุรีรวมแล้วจำนวน 7 ราย เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลบ้านโป่ง 3 ราย และโรงพยาบาลราชบุรี 3 ราย โรงพยาบาลบ้านคา 1 ราย และมีผู้ป่วยที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงสะสมในจังหวัดราชบุรี 111 ราย ยืนยันผลเป็นลบ 90 ราย อยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 14 ราย

ส่วนผู้ต้องขังเรือนจำกลางราชบุรี มีบุคคลสุ่มเสี่ยงในการติดเชื้อ 1 ราย ขณะนี้ยังรอผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ และบุคคลผู้สัมผัสผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-19 ทางจังหวัดได้ดำเนินการสอบสวนบุคคลผู้สัมผัสผู้ป่วยมีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อ ตอนนี้อยู่ในกระบวนการกักตัวเฝ้าระวังตามแผนการซ้อนรับมือผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ.ราชบุรี

นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดงจังหวัด ได้ออกหนังสือสั่งปิดสถานที่และการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-17 เม.ย.63 ได้แก่ สถานที่มีการจัดแสดงมหรสพหรือการละเล่นสาธารณะ, ร้านนวดแผนโบราณทุกแห่ง, ห้องสมุดสาธารณะและเอกชน, ศาสนสถานทุกศาสนา ยกเว้นการประกอบศาสนกิจประจำวันหรือการประกอบศาสนาพิธีเท่าที่จำเป็น โดยมีผู้มาเข้าร่วมพิธีกรรมไม่เกิน 50 คน และต้องถือปฏิบัติตามคำแนะนำของมหาเถรสมาคม หรือสํานักจุฬาราชมนตรี หรือสภาคริสตจักร, ตลาดนัด ตลาดชุมชน ตลาดสด หรือห้างสรรพสินค้า ยกเว้น การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม หรือของใช้ประจำวัน ร้านขายยา และธนาคาร, ร้านอาหาร ห้องอาหาร ภัตตาคาร หรือ สถานที่อื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหาร ยกเว้น จำหน่ายอาหารให้ลูกค้าไปรับประทานที่นอกร้าน โดยมิให้เปิดให้บริการรับประทานอาหารภายในร้าน หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษตามมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อย่างไรก็ดี ทางจังหวัดราชบุรี ยังได้ขานรับนโยบายในการสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่ขนส่ง ในการตั้งด่านคัดกรองตามถนนเส้นทางคมนาคม เพื่อลดความเสี่ยงกลุ่มบุคคลนำเชื้อไวรัสโควิด-19 มาแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอีกด้วย.