August 1, 2020

ZAF

องค์กรประสานตรวจสอบข่าวสาร

ไทม์ไลน์ ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตศพที่ 52 คนในครอบครัวติดเชื้อ 5 ราย

ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 เผยไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อเสียชีวิตล่าสุด เพิ่ม 1 ศพ คือรายที่ 52 เป็นหญิงอายุ 64 ปี ติดเชื้อจากคนในครอบครัวป่วย 5 ราย

วันที่ 27 เมษายน 2563 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทย ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพิ่ม 9 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 1 ศพ สะสมรวม 52 ศพ มีรายละเอียดดังนี้

โดยผู้ป่วยเสียชีวิตรายที่ 52 พบว่า เป็นหญิงไทย อายุ 64 ปี อาชีพแม่บ้าน มีโรคประจำตัวโลหิตจาง พบประวัติเสี่ยงคือใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19 ซึ่งเป็นคนในครอบครัว โดยครอบครัวดังกล่าวมีผู้ป่วยจำนวน 5 ราย

2 เมษายน เร่ิมป่วย มีไข้ ไอ หอบ เหนื่อย และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลชุมชนแห่งหนึ่งใน จ.ภูเก็ต

8 เมษายน ส่งตรวจหาเชื้อ ซึ่งต่อมาผลตรวจยืนยันว่าเป็นผู้ป่วยติดชื้อโควิด-19

10 เมษายน อาการแย่ลง เหนื่อยหอบมากขึ้น ได้ย้ายไปรักษาที่โรงพยาบาลจังหวัด ผลการเอกซเรย์ปอดพบว่า ปอดอักเสบรุนแรง เหนื่อยหอบมากขึ้นและการทำงานของไตลดลง แพทย์ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ

26 เมษายน เสียชีวิต ด้วยระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและไตวายเฉียบพลัน.